Quo Vadis

Od svého zrodu a během několika ročníků se Železný Chlíst dokázal odlišit od ostatních závodů v triatlonu – má osobitou atmosféru, příznivce, identitu....

Vnímáme to jednak sami, ale především z Vašich reakcí, hodnocení a nových impulsů ...

Organizace

Abychom mohli závod lépe organizovat a stali se důstojnými partnery pro sponzory a případné dárce, založili jsme na konci roku 2005 Občanské sdružení zdravého životního stylu. Primárním účelem sdružení je organizace triatlonového závodu Železný Chlíst a také podpora všech aktivit členů sdružení, které souvisí se zdravým způsobem života. Zdravý způsob života zde představuje zejména bohatou sportovní činnost a věci s tím související.

Na jaře 2007 má sdružení celkem 6 aktivních členů, z toho 4 se významným způsobem podílejí na chodu sdružení a finančně ho z vlastních zdrojů podporují. Jedná se o Petru Bromovou, Hanu Trägerovou, Jana Kavalíra a Tomáše Sekeru.

Na organizaci Železného Chlísta se významným způsobem podílí i mnoho dalších lidí, kteří jsou z Chlístovic anebo blízkého okolí. Jejich výčet je velmi dlouhý a více než 2x přesahuje počet závodníků I. ročníku :-). Můžete se s nimi setkat před startem i během závodu. Bez jejich pomoci by se nikdy závod nemohl uskutečnit a my touto cestou za jejich pomoc děkujeme.

Vize

K identitě závodu možná přispívá i vize jakou o Železném Chlístu máme a kterou se snažíme řídit:

Železný Chlíst je hobby triatlonem pro každého, není jen prostým závodem, ale místem kde se potkávají sportovní nadšenci na jakékoliv výkonnostní úrovni především kvůli tomu, aby si zasportovali a pobavili se a to vše při snaze pořadatelů závod ve všech směrech zlepšovat a celkově zdokonalovat.

Znak

Pro podporu identity Železného Chlísta vznikl znak závodu, který vyjadřuje geografické propojení s prostředím a atmosférou "vesničky mé střediskové" s Chlístovicemi pod Sionem.

Přímo uprostřed znaku Železného Chlísta se nachází symbol šipky (střelky) přejatý z erbu (pavézy) husitského vojevůdce Jana Roháče z Dubé, který na hradě Sion pobýval na konci období husitského hnutí. Zřejmě tu pobýval příliš dlouho, protože roku 1437 byl dobyt a Jan Roháč zajat. Okolo erbu Jana Roháče jsou v trianglech umístěny piktogramy vyjadřující všechny tři disciplíny triatlonu. Celé logo je koncipováno jako velký trojúhelník – typický symbol sportu železných mužů a žen, tvrdého sportu potu a krve – triatlonu.

Ostatně historik Jára Cimrman o Janu Roháči z Dubé tvrdí, že byl prvním triatlonistou v Čechách, což lze doložit například tím, že Jan Roháč nechal svůj hrad – Sion – symbolicky vystavět ve tvaru trojúhelníka.

Logo ke stažení

logo Železný Chlíst